Blog

Platforma LMS

Publikujemy kurs online: LMS

Kursy online na witrynie internetowej najczęściej obsługiwane są za pomocą platformy LMS (Learning Management System). Jest to system do tworzenia i zarządzania modułami, lekcjami oraz użytkownikami, którzy zapisali się na …

E-book PDF

Publikujemy e-book w PDF

Tworząc kurs online, wcześniej czy później staniesz przed wyborem formatu, w jakim go opublikujesz. Czym powinien być on podyktowany? Czy wszystkie formaty w równym stopniu nadają się do wszystkich treści? …