Odwrócona klasa

Odwrócona klasa

Model odwróconej klasy jest coraz częściej stosowany w szkołach i na uczelniach, jako iż jest on lepiej dopasowany do sposobu przyswajania wiedzy przez dzieci i młodzież dorastające w świecie zdominowanym przez technologie cyfrowe. W tym tekście przedstawiam korzyści ze stosowania tego modelu nauczania dla uczniów i nauczyciela.

Szkoła w cyfrowym świecie

We współczesnej szkole tradycja przeplata się nowoczesnością. Uczniowie i nauczyciele mają ze sobą smartfony, a domu laptopy. Jednak na ogół w niewielkim stopniu są one w zorganizowany i przemyślany sposób wykorzystywane w procesie nauczania. W klasach nadal królują tablice i markery, czasami znajdzie się też projektor.

Miejsce nauczyciela jest na ogół z przodu klasy, gdzie przekazuje swoją wiedzę korzystając z ww. pomocy naukowych. Uczniowie siedzący na swoich z góry przypisanych miejscach mają za zadanie słuchać uważnie i robić notatki. Po powrocie do domu odrabiają zadane im przez nauczyciela prace domowe, a sprawdziany i egzaminy mają na celu sprawdzenie stopnia przyswojenia wiedzy przekazanej im przez nauczyciela.

Ten sposób nauczania nie sprzyja rozwijaniu indywidualnych talentów i osiąganiu dobrych wyników przez wszystkich uczniów. Jest on pomimo tego nadal powszechny w wielu szkołach i placówkach oświatowych. Na szczęście powoli zaczyna się to zmieniać.

Klasa do góry nogami

Idea odwróconej klasy jest prosta. Uczniowie, za pomocą sugerowanego przez nauczyciela zestawu materiałów (audio, wideo, PDF, witryny internetowe, prezentacje multimedialne) przyswajają potrzebą do zajęć wiedzę w domu. Lekcje poświęcone są natomiast omówieniu przyswojonego materiału, odpowiedziom na pytania, dyskusji w grupach i ćwiczeniom w praktycznym zastosowaniu przerobionego materiału.

4 korzyści odwróconej klasy dla uczniów

Tradycyjna klasa jest dostosowana bardziej do potrzeb nauczyciela niż uczniów. Jej wyposażenie ma mu służyć do jak najlepszego przekazu nauczanego materiału. Uczniowie są z reguły pasywnymi odbiorcami przekazywanych treści. Większość nauczycieli wie jednak dobrze, że uczniowie z natury nie są pasywni. Ich naturalna ciekawość powoduje, że aktywnie poszukują informacji i wiedzy na interesujące ich tematy. Podejście nakierowane na potrzeby ucznia zamiast nauczyciela jest istotnym składnikiem odwróconej klasy.

Oto, jakie korzyści ten model nauczania oferuje uczniom:

  1. Kiedy uczniowie słuchają, oglądają lub czytają materiał lekcyjny w domu, a następnie rozwiązują zadania i wdrażają w praktyce nabytą wiedzę w klasie, są mniej sfrustrowani pracą domową.
  2. Kiedy nie rozumieją czegoś w klasie, mogą od razu zadać pytanie i uzyskać na nie odpowiedź bez obawy przerwania nauczycielowi.
  3. Czas spędzony na dyskusjach i wdrażaniu wiedzy w klasie jest na ogół niewystarczający, co powoduje zgłębianie przez uczniów przerobionego materiału poza lekcją.
  4. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udział w zajęciach, np. z powodu choroby, mogą łatwiej nadrobić materiał lekcyjny w porównaniu ze standardowym modelem nauczania.

4 korzyści odwróconej klasy dla nauczyciela

Masa informacji dostępna dla każdego na kliknięcie myszką powoduje, że nauczyciel nie jest w dzisiejszym świecie jedynym źródłem informacji dla uczniów. Ale nie oznacza to bynajmniej, że nie są już potrzebni. Wręcz przeciwnie, ich rola stała się nawet ważniejsza.

Odwrócona klasa jest bardziej wymagająca niż tradycyjna. Nauczyciel musi rozpoznać indywidualne potrzeby wszystkich uczniów i upewnić się, że każdy z nich efektywnie korzysta z czasu wspólnie spędzonego w klasie. Jednak pomimo tego nauczyciel także odnosi korzyści z zastosowania tego modelu nauczania:

  1. Gdy uczniowie przychodzą na lekcję zaznajomieni z materiałem, nauczyciel na ogół nie musi odpowiadać na pytania bezpośrednio go dotyczące. Zamiast tego może się skupić na jego praktycznym zastosowaniu.
  2. Raz przygotowany przez nauczyciela materiał może być wykorzystywany dowolnie długo, chyba że stanie się on nieaktualny.
  3. Model odwróconej klasy daje nauczycielowi większy wybór, jeżeli chodzi o czas przeznaczony na pracę z poszczególnymi uczniami. Zarówno ci radzący sobie gorzej, jak i przodujący w nauce, introwertycy, jak i ekstrawertycy mogą otrzymać tyle uwagi, ile potrzebują.
  4. Rodzice mają lepszy wgląd w pracę, którą uczniowie wykonują w domu. Może mieć to dodatni wpływ na komunikację pomiędzy rodzicami i nauczycielami.

Nauczanie w oparciu o model odwróconej klasy umożliwia nauczycielom przekazywanie wiedzy w sposób bardziej angażujący uczniów w proces zdobywania przez nich wiedzy i nabywania praktycznych umiejętności w jej wykorzystaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *