Jak działa Google Classroom

Co raz więcej szkół i uczelni korzysta z platformy edukacyjnej do wspomagania pracy z uczniami i studentami. Dla tych ostatnich, wychowanych od dziecka w świecie cyfrowych mediów, internet jest naturalnym środowiskiem do pracy, jak i rozrywki. Używają na co dzień laptopów i smartfonów, więc ich wykorzystanie w procesie nauczania jest dziś najlepszą decyzją, jaką może podjąć placówka edukacyjna.

Google Classroom

Google Classroom

Szkoły i uczelnie w naszym kraju mają już od pewnego czasu możliwość korzystania z bezpłatnej platformy edukacyjnej Google Classroom w języku polskim. Umożliwia ona nauczycielom tworzenie wirtualnych klas oraz zadawanie, odbiór i ocenę prac wykonanych przez uczniów. Platforma integruje się z innymi, także bezpłatnymi, narzędziami Google, takimi jak Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Dysk, Kalendarz, Mapy, YouTube, czy też poczta Gmail. Dzięki temu, w zależności od potrzeby, uczniowie mogą współpracować przy tworzeniu prezentacji czy raportów, jak również wykonywać prace samodzielnie.

Organizacja klasy

Po wejściu na swoje konto Google Classroom nauczyciel ma możliwość tworzenia klas i dodawania do nich uczniów. Uczniowie mogą też sami dodać się do odpowiedniej klasy za pomocą kodu otrzymanego od nauczyciela. Każdą klasa może mieć wiele jednostek lekcyjnych (tematów), do których można przypisywać materiały w postaci dokumentów, filmów wideo i linków, a także zadania do wykonania, zarówno przed lekcją, jak i po niej. Poszczególne materiały mogą być widoczne od razu lub dopiero od określonej daty. Zadaniom można przypisać termin, a po ich dostarczeniu przez ucznia wystawić ocenę i dodać komentarz.

W razie potrzeby do jednej klasy może być przypisanych kilku nauczycieli. Oczywiście jeden uczeń może także być zarejestrowany w wielu klasach. Po zakończeniu roku szkolnego nauczyciel może także archiwizować klasę do ponownego wykorzystania w przyszłości. Klasa odtworzona z archiwum zachowa wszystkie materiały i zadania, ale będzie można do niej przypisać nowych uczniów.

Google Classroom Strumień

Praca grupowa

Jak już wspomniałem, Google Classroom nadaje się zarówno do organizacji indywidualnej, jak i grupowej pracy uczniów i studentów. Zakładka Strumień pozwala na prowadzenie dialogu pomiędzy nauczycielem i uczniami, jak również samymi uczniami. Ci ostatni mogą również wymieniać się materiałami i linkami do źródeł w internecie. Dzięki temu uczniowie mogą dzielić się wiedzą ze swoimi kolegami, co zwiększa efektywność nauczania. Jeżeli nauczyciel uzna to za stosowne, funkcjonalność ta może jednak zostać wyłączona.

Innym narzędziem do pracy grupowej jest zestaw do edycji dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji składający się z programów Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google. Pozwalają one na łatwą edycję materiałów przez wiele osób w czasie rzeczywistym z wyraźnym rozróżnieniem fragmentów stworzonych, edytowanych lub komentowanych przez poszczególnych członków grupy.

Google Classroom Zadania

Odwrócona klasa

Google Classroom doskonale nadaje się do nauczania w modelu odwróconej klasy, który przybliżam w osobnym wpisie. Jak sama nazwa wskazuje, zakładka Zadania służy do przydzielania uczniom pracy do wykonania. W tej zakładce nauczyciel może tworzyć tematy, projekty, dodawać pytania i ponownie wykorzystywać istniejące wpisy. Zadania mogą być w formie materiałów źródłowych, których przerobienie w domu przed lekcją umożliwi nauczycielowi położenie nacisku na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności. Uzupełnieniem tego podejścia może być zestaw ćwiczeń po wykonania po lekcji, które także można zamieścić na tej samej zakładce i przypisać im termin. Pojawi się on automatycznie w programie Google Kalendarz każdego ucznia. Po upływie terminu nauczyciel może wystawić ocenę oraz dodać komentarz, o czym uczeń zostanie poinformowany za pomocą emaila.

Google Classroom Dziennik

Dziennik lekcyjny

Zakładkę Osoby można wykorzystać jako uproszczony dziennik lekcyjny. Po kliknięciu na ikonę ucznia nauczyciel może zobaczyć jego prace domowe, zarówno już oddane, jak i te oczekujące na oddanie, dotychczasowe oceny oraz komentarze. Bardziej rozbudowany dziennik ocen jest w tej chwili dostępny w wersji testowej platformy, więc można oczekiwać, że niedługo zostanie włączony do ogólnie dostępnej wersji.

W niniejszym wpisie wspominam główne, ale nie wszystkie funkcje, które posiada Google Classroom. Jednakże, jak na tak rozbudowany system, jest dobrze zaprojektowany i cechuje się niezwykłą łatwością użycia. Tak więc każda osoba korzystająca na co dzień z takich narzędzi jak przeglądarka internetowa czy email poradzi sobie bez trudu.

2 myśli na “Jak działa Google Classroom”

  1. Zero informacji od strony technicznej! Np. jakie wymagania minimalne jeśli chodzi o sprzęt i przepustowość łącza internetowego, musi spełniać szkoła oraz uczniowie?

  2. Nie podaję wymagań technicznych, bo ich po prostu nie ma. Innymi słowy, każdy współczesny komputer i łącze internetowe będą się nadawać. Oczywiście wydajność tego ostatniego będzie zależeć od liczby jednocześnie korzystających z niego osób i rodzaju treści, ale jest to prawda bez względu na to, z jakiego systemu się korzysta. Wszystkie narzędzia działają w przeglądarce internetowej, tak więc nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *